Da du åbnede denne side, var dato d-m-å og tiden (dansk tid): 19-10-2017 20:18:34

Indberetningen er åben fra den 1. marts til og med den 15. november.

Se navnet i det grønne felt - dette navn skal du skrive som kode for at komme til indberetningssidenLidt information inden du indberetter

For at få et samlet overblik over, hvad der fanges i vores fiskevande, er det gjort obligatorisk, at vi skal registrere / indberette vores fangster.
Registreringerne / indberetningerne kan ske fra denne side, og skal gøres senest 5 dage efter fangsten. Har du problemer med din indberetningen, kan du kontakte vores Webmaster  ved at klikke her

Fanger du fisk, som du mener bør registreres i konkurrenceøjemed, kan Langå Camping være stedet.
Her er der også mulighed for fotografering, således at "trofæet"; kan foreviges.
Konkurrence er for alle indvejede fisk, der er fanget i Gudenåen og Lilleåen.
Indvejede fisk på Langå Camping skal også indberettes til foreningen
Link til Langå Camping

BSF har en foreningskonkurrence, som er beskrevet på nedenstående link:
Link til BSFs konkurrence