Da du åbnede denne side, var dato d-m-å og tiden (dansk tid): 28-10-2016 02:30:15

Se navnet i det grønne felt - dette navn skal du skrive som kode for at komme til indberetningssidenLidt information inden du indberetter

For at få et samlet overblik over, hvad der fanges i vores fiskevande, er det gjort obligatorisk, at vi skal registrere / indberette vores fangster.
Registreringerne / indberetningerne kan ske fra denne side, og bør gøres senest 4 dage efter fangsten. Har du problemer med din indberetningen, kan du kontakte vores Webmaster  ved at klikke her
LSF-medlemmer / LSF-dagkortfiskere kan indberette alle fangster enten her eller fra LSFs egen forenings hjemmeside - kun fra et af stederne..
HLF og RSK-medlemmer / HLF og RSK-dagkortfiskere indberetter kun Laks her og på egen forenings hjemmeside jfr. foreningspraksis.
BSF-medlemmer / BSF-dagkortfiskere skal indberettes fra BSFs egen hjemmesiden, hvorefter laksefangster overføres automatisk til Gudenåsammenslutningens hjemmeside.
 Link til BSF indberetning
Øvrige lystfiskere uden medlemskab og dagkort - altså fiskeri i områder, hvor der er frit fiskeri, kan her indberette deres Laksefangster fra Gudenåen.  Vi vil gerne have dine laksefangster oplyst her af statistikmæssige årsager..


Fanger du fisk, som du mener bør registreres i konkurrenceøjemed, kan Langå Camping være stedet.
Her er der også mulighed for fotografering, således at "trofæet"; kan foreviges.
Konkurrence er for alle indvejede fisk, der er fanget i Gudenåen og Lilleåen.
Link til Langå Camping

BSF har en foreningskonkurrence, som er beskrevet på nedenstående link:
Link til BSFs konkurrence