Fangstberetning


 
Fangstdato 2017-09-12
Fanget af: Niels Jørgen Hansen

Art: Laks,  64.0 cm,  2.360 kg,   Kond.fak 0.90